• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Područja rada

Anketa

Sajt Tehničke škole doživeo je redizajn!
 
Građevinski tehničar za visokogradnju - IV stepen

Građevinski tehničari za visokogradnju učestvuju u poslovima građenja od planiranja, pripreme, projektovanja do izgradnje objekta. Građevinski tehničari za visokogradnju su po završetku škole osposobljeni za saradnike u projektovanju objekata visokogradnje, a to su stambene zgrade, hoteli, visokospratnice, sportski objekti, škole, pozorišta, banke i druge poslovne zgrade. Mogu se zaposliti u preduzećima koja izrađuju projektnu dokumentaciju, kao saradnici na razradi projekata. U građevinskim preduzećima mogu raditi na organizaciji građenja i građenju objekata. Po završenom školovanju mogu nastaviti studije na arhitektonskom, građevinskom, kao i na drugim fakultetima i višim školama.

 

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

 

 


R.br.

PRVI RAZRED

Ned.

fond čas.


R.br.

DRUGI RAZRED

Ned.

fond čas.

1

Srpski jezik i književnost

3

 

1

Srpski jezik i književnost

3

2

Strani jezik

2

 

2

Strani jezik

2

3

Istorija

2

 

3

Istorija

2

4

Muzička umetnost

1

 

4

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

5

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

 

5

Matematika

4

6

Matematika

4

 

6

Fizika

2

7

Računarstvo i  informatika

2

 

7

Nacrtna geometrija

2

8

Geografija

2

 

8

Građevinske konstrukcije

5

9

Fizika

2

 

9

Statika i otpornost materijala

3

10

Hemija

2

 

10

Primena računara u građevinarstvu

2

11

Biologija

2

 

11

Istorija arhitekture

2

12

Nacrtna geometrija

2

 

12

Likovna kultura i crtanje

3

13

Tehničko crtanje

2

 

13

Praktična nastava-blok

 

14

Građevinski materijali

2

 

14

Verska nastava

1

15

Građevinske konstrukcije

2

 

14

Građansko vaspitanje

1

16

Verska nastava

1

 

 

 

 

16

Građansko vaspitanje

1

 

 

 

 

R.br.

TREĆI RAZRED

Ned.

fond čas.


R.br.

ČETVRTI RAZRED

Ned.

fond čas.

1

Srpski jezik i književnost

3

 

1

Srpski jezik i književnost

3

2

Strani jezik

2

 

2

Strani jezik

2

3

Sociologija

2

 

3

Filizofija

2

4

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

 

4

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

5

Matematika

4

 

5

Matematika

4

6

Fizika

2

 

6

Ustav i prava gradjana

1

7

Građevinske konstrukcije

2

 

7

Praktična nastava-blok

 

8

Statika i otpornost materijala

2

 

8

Beton

3

9

Primena računara u građevinarstvu

2

 

9

Organizacija građenja

4

10

Beton

2

 

10

Razrada projekta

4

11

Organizacija građenja

2

 

11

Kućne instalacije

3

12

Geodezija

2

 

12

Metalne i drvene konstrukcije

2

13

Mehanika tla i fundiranje

2

 

13

Prefabrikovano gradjenje

2

14

Razrada projekta

3

 

14

Verska nastava

1

15

Maketarstvo-blok

 

 

14

Građansko vaspitanje

1

16

Verska nastava

1

 

 

 

 

16

Građansko vaspitanje

1

 

 

 

 

 


 

Bitne vesti

Tim za zaštitu od nasilja Tehničke škole u Kruševcu

Tim za zaštitu od nasilja Tehničke škole u Kruševcu

 
Poseta učenika Tehničke škole Sajmu knjiga

Učenici Tehničke škole i ove godine posetiće Sajam knjiga u Beogradu 29.10.2014.godine.  Učenici će u 7 časova iz školskog dvorišta krenuti za Beograd. Vodja puta je Aleksandra Miletić profesor srpskog jezika i predsednik Stručnog veća za srpski jezik.

 
Raspored prijema roditelja predmetnih nastavnika Tehničke škole

Raspored prijema roditelja predmetnih nastavnika Tehničke škole

 
Ekskurzija Tehničke škole - Septembar 2014

Ekskurzija Tehničke škole - Septembar 2014

 

 
Raspored časova Tehničke škole za školsku 2014/2015.godinu

Raspored časova